Inici  >  NOTICIES I ARTICLES


El llenguatge PHP i el seu important paper en el web

Internet funciona gràcies a diversos sistemes i llenguatges, entre ells PHP. Un llenguatge molt consolidat i que ha anat millorant amb el pas del temps. Aquest llenguatge pot ser utilitzat a tots nivells, desde realitzar un senzill script fins complexes operacions de tot tipus en diversos camps.
La nova versió PHP v7 augmenta encara més la potencia d'aquest llenguatge. Algunes de les seves noves característiques són:

· Fins al doble de ràpid que la seva versió anterior.
· Nova versió de Zend Engine.
· Important reducció de l'ús de memòria.
· Arbre sintactic abstracte.
· Suport consistent als 64 bits.
· Un bon nombre d'errors fatals convertits en excepcions.
· Millora en la jerarquia d'aquestes excepcions, ...